Skarazula

Muzyka dawna (mowa o europejskiej) i bliskowschodnia mają wiele wspólnego za sprawą historii. W wiekach średnich znaczna część Europy była pod władaniem lub świata arabskiego (Cesarstwo Bizantyjskie). Miało to ogromny wpływ na muzyką. To co nazywamy muzyka dawną jest bardzo różnorodne. Dobrym przykładem jest grupa [[Skarazula]]. Tu do posłuchania, legalnie:


Litha by Skarazula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.