Najstarsze instrumenty świata

Kolejny raz archeolodzy się dokopali do starych pierwotnych instrumentów. Jak widać muzyka (w ogóle sztuka) towarzyszy człowiekowi praktycznie od samego początku.  Niektórzy twierdzą, że właśnie to – poczucie estetyki i jej tworzenie – odróżnia nas od zwierząt. Abstrakcyjne myślenie to był kolejny etap.

The 10 oldest musical instruments The origin of music is often related to an explosion of the cognitive capabilities of Homo sapiens 50-60,000 years ago: paintings, ornaments and burials are clear evidences from that moment. As part of other artistic and symbolic expressions, music contributed to the maintenance of larger social networks and the expansion of modern humans. What was the music used for? There are several hypotheses: Part of religious ritual Recreation Motivational activities Identification with a group Communication and coordination Tool for hunting What are the oldest evicences? […]

3) Wind instruments

Flutes and whistles are more clearly evidenced in the archaeological finds.

Źródło: The 10 oldest musical instruments

Jak nietrudno się domyśleć, cytuje ten artykuł bo gram na trzecim (powyżej) typie instrumentów: piszczałki i flety. Proste pierwotne instrumenty, jak widać do dziś w użyciu (pomijam materiały z jakiego są wykonywane) nadal dają największe możliwości artykulacji… bo są proste (przez co też są trudniejsze). Tak, piszczałki to muzyka korzeni :).